Leeuwarden in cijfers

jeugdoverlast

aandeel 0 - 24 jarigen dat overlast veroorzaakt o.g.v. politie meldingen jeugdoverlast (E35)