Leeuwarden in cijfers

geestelijke gezondheid

aandeel 12 jarigen met een normale SDQ score. Bron: GGD