Leeuwarden in cijfers

kinderen in bijstandsgezin

aandeel kinderen in gezinnen met een bijstandsuitkering