Leeuwarden in cijfers

allleenstaande ouder

aandeel alleenstaande ouder met kind(-eren)