Leeuwarden in cijfers

Totaal ingezameld grof vuil