Leeuwarden in cijfers

Overig gescheiden ingezameld afval