Leeuwarden in cijfers

Totaal gescheiden ingezameld huisvuil