Leeuwarden in cijfers

DTP volledig afgesloten

Percentage schoolkinderen (10 jaar) dat alle vaccinaties DTP (volledig afgesloten) heeft gekregen