Leeuwarden in cijfers

BMR volledig afgesloten

Percentage schoolkinderen (10 jaar) dat alle vaccinaties BMR (volledig afgesloten) heeft gekregen