Leeuwarden in cijfers

Pneumokokken volledig afgesloten

Percentage zuigelingen (tot 2 jaar) dat alle vaccinaties Pneumokokken (volledig afgesloten) heeft gekregen