Leeuwarden in cijfers

BMR basisimmuun

Percentage zuigelingen (tot 2 jaar) dat alle vaccinaties BMR basisimmuun heeft gekregen