Leeuwarden in cijfers

Niet kunnen verhuizen

% inwoners dat zou willen verhuizen maar niet kan (door bijvoorbeeld te hoge restschuld, een wachtlijst, of niet rondkrijgen van financiering)