Leeuwarden in cijfers

veiligheidsgevoel 's avonds

% inwoners dat zich 's avonds altijd of meestal wel veilig voelt in de eigen woonomgeving