Leeuwarden in cijfers

poging tot woninginbraak

% inwoners bij wie een poging tot woninginbraak is gedaan (zonder dat er iets is gestolen). Betreft slachtofferschap in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afgenomen enquete. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn ni