Leeuwarden in cijfers

iets uit de woning gestolen

% inwoners bij wie iets uit de woning is gestolen. Betreft slachtofferschap in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afgenomen enquete. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.