Leeuwarden in cijfers

fietsendiefstal

% inwoners van wie het huishouden slachtoffer is geworden van fietsendiefstal. Betreft slachtofferschap in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afgenomen enquete. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld