Leeuwarden in cijfers

bedreiging met lichamelijk geweld

% inwoners dat is bedreigd met lichamelijk geweld Betreft slachtofferschap in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afgenomen enquete. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.