Leeuwarden in cijfers

iets uit de auto gestolen

% inwoners van wie iets uit de auto is gestolen . Betreft slachtofferschap in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afgenomen enquete. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.