Leeuwarden in cijfers

uren gebruik sportvelden en atletiekbaan door scholen

Betreft gemeentelijke sportvelden. bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden en vanaf 2016 ook sportcomplex It Gryn te Stiens. Vanaf 2016 zijn dus ook aantallen van Stiens meegenomen in de cijfers.