Leeuwarden in cijfers

5 of meer personen

Aantal adressen waar 5 of meer personen op ingeschreven staan.