Leeuwarden in cijfers

1 persoon

Aantal adressen waar 1 persoon op ingeschreven staat.