Leeuwarden in cijfers

Aantal personen per adres

Het aantal inwoners, gedeeld door het aantal bewoonde adressen. Dit kan een vertekend beeld geven bij instellingen waar meer mensen op ingeschreven staanstaan ingeschreven (bijvoorbeeld penitentiaire inrichting, verzorgingstehuizen, opvang, enzovoort).