Leeuwarden in cijfers

Surinamers

Aantal personen dat in Suriname is geboren of waarvan tenminste een van de ouders in Suriname is geboren.