Leeuwarden in cijfers

Uitwendige doodsoorzaak

Niet-natuurlijke doodsoorzaken: ongevallen, zelfdoding, moord en doodslag, gebeurtenissen waarvan opzet onbekend is en overige uitwendige oorzaken van sterfte. Volgens classificatielijst ICD-10: codes V01-Y89.